Wyborna wiśnia

Ciasto przygotowane z połączenia Wybornej Czoki Wiśnia, Supra Bit Czoki, Stabilizatora (Fond) Wiśniowego.
pdf-svgrepo-com